Immunolog- Zaburzenia odporności mogą mieć zarówno charakter pierwotny, jak i wtórny, immunolog zaś zajmuje się zarówno ich diagnozowaniem, jak i leczeniem, o ile te ostatnie jest możliwe.

Choroby układu tkanki łącznej

Choroby układu tkanki łącznej są często określane jako kolagenozy. Choć staramy się wzbogacić naszą wiedzę na ich temat, medycyna nadal niejednokrotnie nie potrafi im zaradzić, a samo leczenie może być bardzo skomplikowane.

Przełom w leczeniu tej grupy chorób nastąpił zresztą stosunkowo niedawno. Przez długi czas przypuszczano, że prowadzą one jedynie do uszkodzenia struktur kolagenowych w tkance łącznej. Dziś wiemy już jednak, że nie jest to prawda, zmiany mogą bowiem dotyczyć każdej ze struktur tkanki łącznej. Mówiąc o chorobach układowych tkanki łącznej należy mieć też na uwadze to, że mamy w ich przypadku do czynienia z dość dużą grupą schorzeń. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: toczeń rumieniowy układowy, mieszana choroba tkanki łącznej, reumatoidalne zapalenie stawów, a także zespół antyfosfolipidowy.

Co ważne, mamy do czynienia z chorobami, które mają tendencję do równoczesnego występowania, a nawet do przeplatania się ze sobą. Jednocześnie zajmowanych jest przy tym nawet kilka struktur. Medycyna szuka przyczyn chorób z tej grupy i skutecznych sposobów ich leczenia. Na chwilę obecną jednak nadal stosowane jest przede wszystkim leczenie objawowe, a lekarze dążą do spowolnienia tempa ich rozwoju.