Immunolog- Zaburzenia odporności mogą mieć zarówno charakter pierwotny, jak i wtórny, immunolog zaś zajmuje się zarówno ich diagnozowaniem, jak i leczeniem, o ile te ostatnie jest możliwe.

Miastenia

Miastenia jest rzadką chorobą autoimmunologiczną, której znakiem rozpoznawczym okazuje się postępujące osłabienie mięśni. Układ odpornościowy chorego atakuje te białka, które są odpowiedzialne za przewodnictwo nerwowe, do którego dochodzi na styku nerwowo-mięśniowym, choć przyczyny takiej jego reakcji nadal pozostają nieznane. Choroba zwykle objawia się stosunkowo powolnym przebiegiem, choć lekarze znają także przypadki ataków bardzo gwałtownych. Pierwszym objawem choroby jest osłabienie mięśni gałki ocznej, czego konsekwencją jest opadanie powieki. Chory zaczyna się też zmagać z problemem tak zwanego podwójnego widzenia, szczególnie dokuczliwym wieczorem oraz podczas prób czytania. Miastenia nie musi jednak ograniczać się do gałki ocznej, a choć osłabienie jej powolne, niejednokrotnie dotyczy wszystkich mięśni. W takim przypadku chory zwykle uskarża się na chroniczne zmęczenie lub osłabienie, choć nie jest świadomy tego, jakie są jego przyczyny. Brak wiedzy na temat źródeł choroby w istotny sposób utrudnia jej leczenie, nie oznacza to jednak, że nie jest ono możliwe. Choremu podawane są leki poprawiające kondycję mięśni, jeśli zaś objawy są wyjątkowo silne, podejmuje się również decyzję o wycięciu grasicy.