Immunolog- Zaburzenia odporności mogą mieć zarówno charakter pierwotny, jak i wtórny, immunolog zaś zajmuje się zarówno ich diagnozowaniem, jak i leczeniem, o ile te ostatnie jest możliwe.

Nieswoiste zapalenie jelita

Mówienie o nieswoistym zapaleniu jelita jako o chorobie jest pewną nieścisłością, w rzeczywistości bowiem mamy do czynienia raczej z grupą chorób o podłożu autoimmunologicznych. Wszystkie mają jednak cechę wspólną, którą są częste biegunki.

Biegunki są nie tylko częste, ale również wyjątkowo wyniszczające, zdarza się bowiem, że w ciągu jednego dnia konieczność skorzystania z toalety pojawia się nawet 20 razy. W Polsce z grupą chorób określanych jako nieswoiste zapalenia jelita zmaga się około 50 tysięcy pacjentów. Często są to osoby nieletnie, a także te, które znajdują się w okresie największej aktywności zawodowej, mają bowiem od dwudziestu do czterdziestu lat.

Przyczyny chorób nie są nam jeszcze znane, co utrudnia walkę z nimi. Dzięki najnowszym odkryciom medycyny można jednak liczyć na to, że próby kontrolowania choroby zakończą się powodzeniem. Oczywiście, leczenie musi być podjęte odpowiednio wcześnie i prowadzone z dużą starannością, mamy bowiem do czynienia ze schorzeniem, la którego charakterystyczne są bardzo niebezpieczne powikłania.

Tu warto wspomnieć zarówno o perforacji jelita, jak i o chorobach skóry, oczu i wątroby. Niebezpieczne może być też osłabienie i wyniszczenie organizmu.