Immunolog- Zaburzenia odporności mogą mieć zarówno charakter pierwotny, jak i wtórny, immunolog zaś zajmuje się zarówno ich diagnozowaniem, jak i leczeniem, o ile te ostatnie jest możliwe.

Pomoc immunologa w chorobach skóry

Choć walka z chorobami skóry jest zadaniem, które powierzamy przede wszystkim dermatologowi, okazuje się, że nie jest on wcale jedynym lekarzem, który może nieść nam pomoc. Choć dla wielu osób jest to spore zaskoczenie, w walce z chorobami skóry skuteczna może być też pomoc immunologa. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że chorobom skóry bardzo często towarzyszy obniżona odporność. Bywa, że jest ona ich konsekwencją, zdecydowanie częściej okazuje się jednak, że to ona przyczynia się do pojawienia się lub zaostrzenia problemów dermatologicznych. Choroby skóry mają różne podłoże, w wielu z nich zaś winny jest nasz własny organizm. Ten z mniej lub bardziej jasnych dla medycyny powodów nie reaguje tak, jak powinien, gdy zaś układ odpornościowy atakuje nasz własny organizm, walka jest szczególnie trudna. Immunolog jest lekarzem zajmującym się wszystkimi nieprawidłowościami związanymi z odpornością organizmu, zarówno tymi nabytymi, jak i tymi, które mają charakter wrodzony. Zaproponowana przez niego kuracja może być zatem uzupełnieniem tej, którą proponuje nam dermatolog. Bywa i tak, że tylko ich połączenie przynosi satysfakcjonujące rezultaty, a rezygnacja z którejś z nich utrudnia leczenie.