Immunolog- Zaburzenia odporności mogą mieć zarówno charakter pierwotny, jak i wtórny, immunolog zaś zajmuje się zarówno ich diagnozowaniem, jak i leczeniem, o ile te ostatnie jest możliwe.

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane charakteryzuje się tym, że w przebiegu choroby mamy do czynienia z coraz poważniejszymi uszkodzeniami układu nerwowego, co stanowi zagrożenie już nie tylko dla ludzkiego zdrowia, ale również życia. Nadal nie umiemy też przeciwdziałać tej chorobie, a w związku z tym działania lekarzy nadal koncentrują się przede wszystkim na łagodzeniu jej objawów i spowolnieniu tempa rozwoju. W zależności od rodzaju, stwardnienie rozsiane może atakować zarówno rzutami (z często dość długimi okresami remisji), jak i mieć charakter stale postępujący. Choroba częściej dotyka kobiet iż mężczyzn, a jej pierwsze objawy występują u osób w sile wieku, najczęściej jeszcze przed 45 rokiem życia. Szukając przyczyn stwardnienia rozsianego coraz częściej zwraca się uwagę na genetyczne podłoże choroby, choć sami lekarze przestrzegają przed tak jednoznacznym jej postrzeganiem zwracając uwagę także na czynniki środowiskowe. Objawy stwardnienia rozsianego nie zawsze są takie same, sygnałem alarmowym mogą być jednak problemy natury neurologicznej, z jakimi zmagają się pacjenci. Chorzy powinni szukać pomocy nie tylko przy dolegliwościach bólowych, ale i przy zaburzeniach czucia i chodzenia nawet, jeśli mają one jedynie przejściowy charakter.